Sunday, September 29, 2013

BB BUTTER

Không còn ăn bơ nữa vì nhiều SFAs. SFAs một ngày không quá 10% tổng calo. Tớ duy trì SFAs tầm 4-6g/ngày.
 
Dành cho những ai thích món này:

- Theo kinh nghiệm của tớ thì Kerrygold > Président > Organic Valley
- Nguyên liệu làm bơ lạt thì tươi hơn bơ mặn. Nhưng bơ mặn thì trữ tủ lạnh lâu hơn, vì có salt. Thực chất thì salt chỉ có vai trò là chất bảo quản cho bơ lâu hư thôi. Tớ thì thích bơ lạt hơn.NHƯNG SFAs có liên quan đến nhiều bệnh. Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Tớ già rồi (_ _!)

Hix, mà risotto không có bơ thì ngon không đây?

No comments:

Post a Comment