Saturday, December 27, 2014

LIST OF CARRIER OILS


Xin chào các bạn,

Tớ đã từng viết về các loại dầu nền ở 2 bài viết cũng khá lâu rồi, hôm nay tớ lập danh sách tương đối đầy đủ hơn, gồm khoảng 60 các loại dầu nền và axit béo của chúng, tiện cho các bạn tra cứu.

Tớ có một số ghi chú nhỏ sau đây:
- Đa số các dầu nền trong danh sách này các bạn đều có thể dễ dàng tìm mua ở gardenofwisdom và mountainroseherbs newdirectionsaromatics.
- Các dầu nền có xuất xứ từ vùng Amazon (Amazonian oils) như acai, andiroba, babassu, brazil nut, buriti fruit, green coffee, passion fruit, pequi, red palm fruit, … hơi khó tìm hơn, các bạn có thể mua ở oca-brazil và fromnaturewithlove.
- Các dầu nền có màu cam-đỏ: thường là những dầu giàu vitamin A (buriti fruit, carrot seed, red raspberry seed, sea buckthorn, tomato seed, …) hoặc vitamin E (red palm fruit, wheat germ, rice bran, …). Các dầu giàu vitamin A nên được mix với các dầu nền khác với tỉ lệ không quá 10%.
- Các dầu nền phù hợp với da dầu, da dễ bị mụn: grape seed, passion fruit.
- Các dầu nền phù hợp với da khô, da lão hóa: evening primrose, rosehip, meadowfoam.
- Các dầu nền phù hợp với da bong tróc: avocado, macadamia nut, emu, marula, shea nut.
- Các dầu nền phù hợp với da vảy nến, á sừng: borage, neem, tamanu.
- Các dầu nền phù hợp để dưỡng tóc: coconut, argan, camellia, pequi, olive.
- Các dầu nền phù hợp để massage body, ngăn ngừa rạn da khi mang bầu: emu, python fat, coconut, olive.
- Các dầu nền phù hợp để DIY cleansing oil: hemp seed, safflower seed, watermelon seed.

Sau đây là danh sách cụ thể:Nhóm dầu có tỉ lệ OLEIC ACID cao

APRICOT KERNEL OIL
Oleic: 68%
Linoleic: 24%
Palmitic: 5%
Stearic: 1%
AVOCADO OIL
Oleic: 65%
Linoleic: 15%
Palmitic: 14%
Palmitoleic: 6%
BURITI FRUIT OIL
Oleic: 79%
Linoleic: 1%
Palmitic: 16%
Stearic: 1%
CAMELLIA OLEIFERA OIL
Oleic: 84%
Linoleic: 6%
Palmitic: 7%
Stearic: 1%
CARROT SEED OIL
Oleic: 68%
Linoleic: 11%
Palmitic: 3%
Stearic: 1%
HAZELNUT OIL
Oleic: 79%
Linoleic: 14%
Palmitic: 5%
Stearic: 2%
MARULA OIL
Oleic: 70%
Linoleic: 6%
Palmitic: 12%
Stearic: 8%
MORINGA SEED OIL
Oleic: 72%
Linoleic: 1%
Palmitic: 6%
Stearic: 6%
OLIVE OIL
Oleic: 78%
Linoleic: 6%
Palmitic: 11%
Stearic: 3%
PEACH KERNEL OIL
Oleic: 69%
Linoleic: 22%
Palmitic: 6%
Stearic: 1%
SHEA NUT OIL
Oleic: 73%
Linoleic: 14%
Palmitic: 4%
Stearic: 9%
SUNFLOWER SEED OIL
Oleic: 72%
Linoleic: 18%
Palmitic: 5%
Stearic: 5%
SWEET ALMOND OIL
Oleic: 67%
Linoleic: 25%
Palmitic: 6%
Stearic: 1%
KARANJA OIL
Oleic: 52%
Linoleic: 16%
Palmitic: 12%
Stearic: 8%
NEEM SEED OIL
Oleic: 46%
Linoleic: 17%
Palmitic: 17%
Stearic: 15%
EMU OIL
Oleic: 51%
Linoleic: 11%
Palmitic: 23%
Stearic: 15%
PYTHON FAT
Oleic: 47%
Linoleic: 10%
Palmitic: 19%
Stearic: 10%


Nhóm dầu có tỉ lệ LINOLEIC ACID cao

GRAPE SEED OIL
Linoleic: 70%
Oleic: 16%
Palmitic: 7%
Stearic: 4%
MARACUJA / PASSION FRUIT OIL
Linoleic: 77%
Oleic: 12%
Palmitic: 8%
Stearic: 2%
SAFFLOWER SEED OIL
Linoleic: 73%
Oleic: 17%
Palmitic: 6%
Stearic: 3%
PRICKLY PEAR SEED OIL
Linoleic: 61%
Oleic: 21%
Palmitic: 14%
Stearic: 3%
WATERMELON SEED OIL
Linoleic: 63%
Oleic: 15%
Palmitic: 11%
Stearic: 10%
BLACK CUMIN SEED OIL
Linoleic: 56%
Oleic: 23%
Palmitic: 12%
Stearic: 3%
BLACK SEED OIL
Linoleic: 53%
Oleic: 22%
Palmitic: 11%
Stearic: 3%
CORN GERM OIL
Linoleic: 57%
Oleic: 28%
Palmitic: 10%
Stearic: 3%
TOMATO SEED OIL
Linoleic: 54%
Oleic: 22%
Palmitic: 14%
Stearic: 6%
PUMPKIN SEED OIL
Linoleic: 57%
Oleic: 23%
Palmitic: 13%
Stearic: 5%
SOYBEAN OIL
Linoleic: 53%
Oleic: 23%
Palmitic: 11%
Alpha-Linolenic: 7%
WALNUT OIL
Linoleic: 56%
Oleic: 17%
Palmitic: 7%
Alpha-Linolenic: 13%
WHEAT GERM OIL
Linoleic: 58%
Oleic: 12%
Palmitic: 17%
Alpha-Linolenic: 9%


Nhóm dầu cân bằng OLEIC ACID và LINOLEIC ACID

ARGAN OIL
Oleic: 43%
Linoleic: 37%
Palmitic: 12%
Stearic: 6%
BAOBAB SEED OIL
Oleic: 36%
Linoleic: 31%
Palmitic: 24%
Stearic: 5%
BRAZIL NUT OIL
Oleic: 39%
Linoleic: 36%
Palmitic: 13%
Stearic: 11%
CHERRY KERNEL OIL
Oleic: 46%
Linoleic: 42%
Palmitic: 9%
Stearic: 3%
RICE BRAN OIL
Oleic: 38%
Linoleic: 34%
Palmitic: 22%
Stearic: 3%
SESAME SEED OIL
Oleic: 39%
Linoleic: 46%
Palmitic: 9%
Stearic: 4%
TAMANU OIL
Oleic: 41%
Linoleic: 30%
Palmitic: 15%
Stearic: 13%


Nhóm dầu có tỉ lệ PALMITIC ACID cao

ACAI OIL
Palmitic: 24%
Oleic: 56%
Linoleic: 13%
Palmitoleic: 4%
ANDIROBA OIL
Palmitic: 28%
Oleic: 51%
Linoleic: 9%
Stearic: 8%
GREEN COFFEE OIL
Palmitic: 40%
Oleic: 8%
Linoleic: 38%
Stearic: 8%
PEQUI OIL
Palmitic: 34%
Oleic: 57%
Linoleic: 3%
Stearic: 2%
RED PALM FRUIT OIL
Palmitic: 43%
Oleic: 41%
Linoleic: 10%
Stearic: 5%


Nhóm dầu có tỉ lệ ALPHA-LINOLENIC ACID cao

BLUEBERRY SEED OIL
Alpha-Linolenic: 25%
Linoleic: 44%
Oleic: 23%
Palmitic: 6%
Stearic: 3%
CRANBERRY SEED OIL
Alpha-Linolenic: 33%
Linoleic: 38%
Oleic: 21%
Palmitic: 6%
Stearic: 2%
BLACK RASPBERRY SEED OIL
Alpha-Linolenic: 28%
Linoleic: 48%
Oleic: 10%
Palmitic: 2%
Stearic: 1%
RED RASPBERRY SEED OIL
Alpha-Linolenic: 32%
Linoleic: 53%
Oleic: 12%
Palmitic: 2%
Stearic: 1%
CAMELINA OIL
Alpha-Linolenic: 38%
Linoleic: 17%
Oleic: 17%
Palmitic: 5%
Gadoleic: 16%
KUKUI NUT OIL
Alpha-Linolenic: 26%
Linoleic: 40%
Oleic: 25%
Palmitic: 6%
Stearic: 1%
ROSEHIP OIL
Alpha-Linolenic: 34%
Linoleic: 44%
Oleic: 14%
Palmitic: 4%
Stearic: 2%
KIWI SEED OIL
Alpha-Linolenic: 60%
Linoleic: 16%
Oleic: 16%
Palmitic: 6%
Stearic: 2%
PERILLA SEED OIL
Alpha-Linolenic: 57%
Linoleic: 18%
Oleic: 13%
Palmitic: 9%
Stearic: 4%
SACHA INCHI OIL
Alpha-Linolenic: 47%
Linolenic: 35%
Oleic: 10%
Palmitic: 4%
Stearic: 3%


Nhóm dầu có tỉ lệ GAMMA-LINOLENIC ACID cao

BORAGE SEED OIL
Gamma-Linolenic: 20%
Linoleic: 39%
Oleic: 18%
Palmitic: 10%
EVENING PRIMROSE OIL
Gamma-Linolenic: 10%
Linoleic: 73%
Oleic: 8%
Palmitic: 6%


Nhóm dầu có tỉ lệ ALPHA và GAMMA-LINOLENIC ACID cao

HEMP SEED OIL
Alpha-Linolenic: 18%
Gamma-Linolenic: 4%
Linoleic: 55%
Oleic: 10%
Palmitic: 6%
BLACK CURRANT SEED OIL
Alpha-Linolenic: 15%
Gamma-Linolenic: 13%
Linoleic: 48%
Oleic: 11%
Palmitic: 7%


Nhóm dầu có tỉ lệ PALMITOLEIC ACID cao

MACADAMIA NUT OIL
Palmitoleic: 21%
Oleic: 54%
Linoleic: 2%
Palmitic: 8%
SEA BUCKTHORN BERRY OIL
Palmitoleic: 30%
Oleic: 28%
Linoleic: 7%
Palmitic: 31%


Nhóm dầu có tỉ lệ PUNICIC ACID cao

POMEGRANATE SEED OIL
Punicic: 78%
Linoleic: 7%
Oleic: 6%


Nhóm dầu có tỉ lệ RICINOLEIC ACID cao

CASTOR OIL
Ricinoleic: 85%
Linoleic: 2%
Oleic: 1%


Nhóm dầu có tỉ lệ GADOLEIC và ERUCIC ACID cao

JOJOBA OIL
Gadoleic: 71%
Erucic: 14%
Oleic: 11%
Palmitic: 1%
MEADOWFOAM SEED OIL
Gadoleic: 62%
Erucic: 13%
Oleic: 3%
Brassic: 18%
ABYSSINIAN OIL
Erucic: 54%
Gadoleic: 5%
Oleic: 18%
Linoleic: 8%
Alpha-Linolenic: 5%
BROCCOLI SEED OIL
Erucic: 49%
Gadoleic: 6%
Oleic: 14%
Linoleic: 11%
Alpha-Linolenic: 9%


Nhóm dầu có tỉ lệ LAURIC và MYRISTIC ACID cao

BABASSU OIL
Lauric: 50%
Myristic: 20%
Palmitic: 11%
Oleic: 10%
COCONUT OIL
Lauric: 48%
Myristic: 19%
Palmitic: 10%
Oleic: 6%
PALM KERNEL OIL
Lauric: 48%
Myristic: 16%
Palmitic: 8%
Oleic: 16%


Phụ lục về axit béo:

SFAs
lauric acid
Phù hợp dưỡng tóc, dưỡng môi, làm soaps, dầu massage, …
myristic acid
palmitic acid
stearic acid
Chất làm đặc (thickener) => Dầu nào chứa nhiều stearic acid có thể đông đặc dạng gel/lotion.
MUFAs
oleic acid
(omega-9)
Nuôi dưỡng, làm mềm da. Kết cấu dầu khá đặc (rich oil), thẩm thấu chậm nhưng sâu (sâu nhất trong tất cả các fatty acids). Phù hợp cho da khô, da lão hóa, da bong tróc, dưỡng tóc, massage cho body.
gadoleic acid
Kết cấu dầu hơi đặc. Dầu rất bền vững và giúp bền vững các dầu khác. Phù hợp làm base oil, cream, …
erucic acid
palmitoleic acid
(omega-7)
Nuôi da và có tính kháng viêm.
ricinoleic acid
Kết cấu dầu đặc nhất trong các loại dầu. Có tính kháng viêm. Phù hợp cho da nhạy cảm, làm balm, ointment, …
PUFAs
linoleic acid
(omega-6)
Phục hồi hàng rào bảo vệ da. Kết cấu dầu lỏng (drying oil), thẩm thấu nhanh không gây nhờn bí da. Phù hợp cho da dầu, da dễ bị mụn, da thâm nám.
alpha-linolenic acid
(omega-3)
Tương tự oleic acid: nuôi da cực tốt. Khác: làm sáng da, tốt cho da thâm nám.
gamma-linolenic acid
(omega-6)
Tương tự linoleic acid: tái tạo hàng rào bảo vệ da. Khác: có tính kháng viêm, tốt cho da nhạy cảm.
punicic acid
(omega-5)
Dưỡng ẩm và kháng viêm.

50 comments:

 1. Cám ơn vì bài viết!

  Cảm nghĩ của mình khi sử dụng dầu như sau. Mình da hỗn hợp thiên dầu vùng T zone, hơi khô ở 2 bên cằm, 2 bên má thì thuộc dầu.

  Mình mới chỉ thử 3 qua loại dầu nguuyên chất là extra virgin olive oil (dầu này dày đặc quá, mình dùng cho tóc kết hợp với dầu gội đầu thì cũng tạm, không thấy mượt hơn so với không dùng), argan oil (dầu này mình thấy độ dày đặc chắc gần ngang ngang olive oil, thẩm thấu lâu hơn rosehip oil, mình dùng được cho cả mặt và tóc nhưng cũng không mấy ấn tượng như người ta quảng cáo), rosehip oil (dầu này thẩm thấu theo mình thì hơn trung bình, hơn được argan, đúng là có khả năng làm mờ sẹo nhưng không nhiều như quảng cáo đâu, chắc khoảng 25%-35% là cao). Thấy nhiều người khen dưỡng da bằng dầu tuyệt nhưng mình thấy nó không hợp lắm với da hỗn hợp thiên dầu như mình mà phù hợp với da thường hoặc da khô hơn. Sau nửa năm sử dụng dầu mình nghĩ là mình sẽ không mua lại 3 loại dầu trên nữa vì mình cảm thấy mình xài lotion của acne.org có chứa dầu Jojoba và Sodium Hyaluronate hay còn gọi là Hyaluronate acid thì phải, làm cho da mình có cảm giác nở, đầy, cảm giác mượt mà căng mọng nước hơn mà 3 loại dầu trên không cho mình cảm giác đó.

  Có 1 loại dầu mình tính mua thử là dầu Camellia oil. Mình thấy thường được trích xuất sử dụng trong 1 số mỹ phẩm cao cấp như TNS serum, Paula Choice 2%BHA, Obagi tretinoin. Mình tính mua thử 1 lọ dầu 100% Camellia Japonica dùng thử xem thế nào, loại dầu này nghe thiên hạ đồn là dùng được cho cả mặt và tóc.

  Ngoài ra mình cũng tính mua 1 loại dầu coconut 100% nguyên chất về dùng làm mặt nạ dưỡng tóc trong 1-2 tiếng 1 lần mỗi tuần xem có làm cho tóc mình mượt, suôn và ít chẻ ngọn hơn không.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Cám ơn những chia sẻ của nàng nhé!

   Nàng da dầu mà bôi những dầu thiên về oleic acid là hông hợp đâu nàng ui, nên chọn những dầu chứa nhiều linoleic acid á. Rosehip oil chứa apha-linolenic acid thì nằm giữa 2 axit béo kia, nghĩa là nhẹ hơn oleic nhưng nặng hơn linoleic, hợp với da thường. Tớ dùng mùa đông thấy cũng ổn lắm, chứ mùa hè thì cũng hơi nặng mặt chút. Dầu argan thì khỏi nói, biến tớ thành cái chảo dầu luôn. Muốn dầu thẩm thấu nhanh thì mình nên apply dầu khi da còn ẩm, tức là sau khi rửa mặt xong hoặc sau bước toner, sẽ hiệu quả hơn là apply khi da mặt đã khô hoàn toàn.

   Dầu thực vật thực ra là emollient giúp dưỡng và làm mềm da, giống như mineral oil vậy (đa số các kem dưỡng da hiện nay thường sử dụng mineral oil vì dầu nhẹ, thẩm thấu nhanh, dưỡng y chang như dầu thực vật, ít gây kích ứng, sinh mụn và dĩ nhiên, là nó rẻ) Hãng nào sang hơn thì dùng dầu thực vật vì dầu thực vật có thêm các phytosterols, polyphenols, vitamin, … Nói chung là nó làm đúng nhiệm vụ của nó là dưỡng và làm mềm thôi. Mình không xài moisturizer thì xài dầu nghe cho nó ’thiên nhiên.’

   Dưỡng tóc thì nàng dùng dầu dừa thử xem, massage lên tóc tầm 10-15 phút rồi gội lại bình thường. Dầu argan nổi tiếng về dưỡng tóc có lẽ là từ cái hair oil treatment của Moroccanoil chăng? Cái dầu í chứa silicones và mùi hương khó cưỡng lắm, xài thích mê luôn =)) Massage 100% dầu argan lên tóc không tài nào mượt và thơm bằng đâu, chỉ là làm cho tóc mình mềm và bóng lên thôi à ^^

   Delete
 2. Đúng là mình dùng dầu argan mát-xa lên tóc chỉ làm cho tóc mình bóng và mềm thôi chứ không bồng bềnh suôn mượt được. Còn cái dầu gội đầu gì Moroccanoil nói là có dầu argan trong đó nhưng theo mình đọc comment thì hãng nó cũng cho nhiều silicone vào nên tạo ra cái gọi là suôn, mượt thôi. Mình xem trên kênh youtube của Paula's choice thấy có đề cập tới "Living proof hair serum" không sử dụng silicone và dầu, cũng tính mua về dùng thử mà sao đọc review thấy 50-50 khen chê nên cũng chần chừ.

  Chắc mình thử coconut dầu dừa và dầu Camellia Tsubaki trước xem có cải thiện tóc mình không đã rồi tính tiếp.

  Happy New Year luôn!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Tớ vote cho dầu dừa

   Happy New Year nàng nhé (✿◠‿◠)

   Delete
 3. E cảm ơn vì thông tin rất hữu ích của chị :D.nhưng mà chị ơi da e dầu,mụn mà e dùng dầu hạt nho lại thấy có vẻ mấy mụn li ti nó lại lên k iết đẩy mụn hay ntn ạ?
  với chị chia sẻ e cách dưỡng tóc = dầu dừa với,tóc e rụng nhiều quá mà khô chân tóc nhưng dầu phần gốc ạ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Chị nghĩ là em bị đẩy mụn đó. Chị không biết là em còn bôi gì khác ngoài dầu hạt nho không, hoặc em bôi đúng cách không (nhỏ 1-2 giọt ra lòng bàn tay xoa dầu ấm lên rồi áp lên mặt), nhưng có thể là dầu hạt hạt làm em sinh mụn. Bạn này rất kém bền vững (shelf life từ 3-6 tháng) rất nhanh bị hỏng, nhiều khi mình mua mà không biết người bán họ bảo quản có tốt không trước khi đến tay mình nữa. Chị thì thích 2 bạn dầu safflower (high linoleic) và passion fruit seed (dầu chanh leo) hơn, có shelf life 2 năm, bền vững hơn. Em có thể tham khảo thêm khả năng sinh mụn của các loại dầu ở trang này https://www.beneficialbotanicals.com/facts-figures/comedogenic-rating.html
   Nói chung da mỗi người phản ứng khác nhau. Nếu em thấy mình không hợp thì nên dừng bôi nhé.

   Delete
  2. Về vụ dưỡng tóc: Trước khi gội đầu, em mát xa dầu dừa lên phần chân tóc, để tầm 10-15’ sau đó gội đầu bình thường thôi.

   Ngoài dầu dừa thì có 2 loại tinh dầu cũng kích thích mọc tóc là tea tree oil (bạn này còn trị gàu nữa) và rosemary oil (rẻ hơn tea tree, có mùi ‘thảo mộc’ như tea tree). Cách sử dụng là em nhỏ 5-10 giọt vô trong xô/chậu, hòa tinh dầu với nước và dùng nước đó gội đầu thay cho nước vòi sen. Cách 2 là em mix 1 giọt tinh dầu với dầu gội đầu và gội đầu bình thường. Cách nào cũng nhanh gọn lẹ hết ^^

   Một vài lưu ý nhỏ để hạn chế việc bị rụng tóc là khi gội đầu thì em nên gội bằng nước mát chứ không nên gội đầu bằng nước nóng. Sấy tóc cũng vậy, em chọn chế độ cool nhé. Tóc còn ướt thì không chải tóc, hoặc chải bằng lược thưa. Không buộc tóc quá chặt. Tránh bị stress nữa, stress cũng gây rụng tóc nhiều lắm ^^ Ngoài ra em có thể uống bổ sung thêm biotin, omega-3, collagen, ăn nhiều dầu mỡ tốt như trái bơ, dầu oliu, cá, …Khi nào chị có thời gian rảnh chị sẽ viết thêm về chủ đề tóc bị rụng này, bây giờ thì chị không nhớ được gì nhiều cả ^^

   Delete
 4. chị ơi cho em hỏi, em muốn tự làm dầu tẩy trang thì có nên mix dầu hạt nho với dầu thầu dầu ko ạ? em là da dầu ạ <3 và cám ơn chị rất nhiều về bài viết :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Được em ạ. Nhưng dầu thầu dầu nó rất đặc đó, khi nhũ hóa có thể sẽ hơi khó một chút, nên em cho tỉ lệ dầu thầu dầu ít thôi, hoặc tăng tỉ lệ chất nhũ hóa lên.

   Em cứ nhớ là: dầu nào càng lỏng thì càng dễ nhũ hóa; đồng nghĩa với việc mình cần ít chất nhũ hóa hơn. Độ dặc lỏng của dầu theo thứ tự từ lỏng đến dặc là: linoleic < GLA < ALA < oleic (và nhóm omega-9 như jojoba) < castor oil. Về chất nhũ hóa, em bắt đầu mix với tỉ lệ 10%, nếu thấy nhũ hóa chưa sạch thì tăng lên 12% và maximum là 15%. Em cứ test thử đi và tìm công thức phù hợp cho mình né. Have fun! ^_^

   Delete
 5. Chào chị T, em mới biết đến blog của chị;các bài viết của chị rất hay, tỉ mỉ, giúp em rất nhiều. Chị có thể cho em hỏi em mới dùng tre 0.025 để trị mụn; em định tìm một loại dầu dưỡng để dưỡng thêm thì em nên dùng loại nào ? da em là hỗn hợp thiên dầu thì nên dung dầu chanh leo hoặc dầu hạt nho , mà loại nào thấm nhanh hơn ạ? Về KCN thì chị thấy skin aqua tốt ko ạ, vì là sv nên chỉ dùng những loại vừa tiền thôi ạ.
  Xin lỗi vì hỏi chị nhiều vì e còn ngơ lắm.
  cảm ơn chị nha.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dầu chanh leo thấm nhanh hơn dầu hạt nho em ạ, chị cũng thích dầu chanh leo hơn dầu hạt nho. Nó có mùi hơi shock một tí, mình dùng quen rồi sẽ hết shock ^^
   Skin Aqua moisture milk chống nắng khá ổn em. Nó không cồn nên thẩm thấu vô da chậm lắm, da chị tầm 15-20 phút lận. Ban đầu bôi mặt hơi trắng một chút và bóng dầu, sau 15-20’ phút thì nó khô, lớp finish nhìn tự nhiên, không trắng mặt, da cũng không bị sạm/xuống màu trong ngày như khi bôi các KCN hóa học chứa tinorsorb S làm thành phần chính chống UVA-I thay vì zinc oxide như Skin Aqua. Skin Aqua, Biore, … là những KCN được nhiều người dùng tại Nhật ưa chuộng, không phân biệt là dành cho SV đâu ^^

   Delete
 6. nói thật là em rất phục chị, bài viết rất chi tiết luôn, trả lời mọi comment cũng kỹ nữa. Cho em thắc mắc xíu là chị học ngành gì vậy ạ?
  Em ngu lâu dốt bền môn hóa, còn con bạn em thì khá hơn, chính con bạn đã truyền cảm hứng skincare cho em, lúc đầu 2 đứa gà mờ lắm, ko bao giờ đọc thành phần, nghe chị bán hàng khuyên gì là quất hết, lên đại học thì 2 đứa theo khối kinh tế, bạn em mới xong đại cương năm 1, tự nhiên về kể em nghe là dù ko giỏi hóa nhưng vẫn muốn làm trong ngành mỹ phẩm- ko phải bộ phận chế tác sản phẩm là dc =)) vừa kiếm USD vừa phục vụ nhu cầu tự làm đẹp. Tự nhiên lảm nhảm vậy với chị.
  P/s: em gái rất đội ơn chị gái vì những lời khuyên và chia sẻ bổ ích ^^

  ReplyDelete
  Replies
  1. Chị học kinh tế em ạ ^^ Cám ơn em đã có những chia sẻ với chị nhé <3

   Skincare, mỹ phẩm, nói chung cái gì liên quan đến cái đẹp chị đều thích tìm hiểu cả. Chị thấy cũng không cần giỏi hóa lắm, vì chị cũng dốt triền miên môn này mà ^^ chủ yếu mình xài nhiều rồi có kinh nghiệm thôi. Đọc thành phần cũng tốt nhưng nó chỉ là lý thuyết, quan trọng là phần thực hành, mình phải hand on sản phẩm thì mới biết nó ntn. Phải có quá trình nữa với cả thời gian, đôi khi có những sp mình xài trước kia không mấy ấn tượng, thậm chí là không thích nhưng sau nhiều năm xài lại thì lại cảm nhận khác đi. Nó không có một khuôn khổ, quy tắc nào cả, quan trọng là mình cảm nhận ntn, có thích nó không và nó có phù hợp với mình không :)

   Delete
 7. Bạn ơi mình da khô. Hiện giờ mình tự làm dầu dừa bôi lên mặt ngày 2 buổi sáng tối. Tay chân mình bị bệnh á sừng, sau 1 năm dùng dầu dừa da mh mùa đông vừa rồi không bị nứt nữa mà mềm mượt như tay mọi người. Còn da mặt của mình vẫn khô từ khi bôi dầu dừa thì da mặt sáng hơn chút. Mình nhờ bạn tư vấn xem mình có nên thay đổi loai dầu nào để cải thiện da mặt của mình tốt hơn không? Mình ngồi cả ngày điiều hòa đến chiều da mặt đã căng và hơi rát rát. Và mua loại dầu đó ở đâu bạn nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều

  ReplyDelete
  Replies
  1. Chào bạn,
   Mấy bữa nay tớ có việc bận nên trả lời câu hỏi bạn hơi trễ ạ :D
   Tớ nghĩ nếu bạn dùng dầu dừa trị á sừng có kết quả tốt rồi thì cứ tiếp tục xài ạ, dầu dừa lại dễ tìm mua trong các siêu thị nữa. Ngoài dầu dừa ra còn có một số loại dầu/bơ thực vật cũng rất tốt cho bệnh á sừng là:
   - Dầu hemp: chứa ALA và GLA giúp giảm đỏ và kích ứng cho da.
   - Dầu cọ (palm): chứa nhiều axit béo bão hòa giống như dầu dừa vậy và có thêm beta carotene (nên nó có màu đỏ đó ạ), beta carotene là vitamin A sẽ giúp tái tạo da. Ngoài ra dầu cọ còn chứa nhiều vitamin E nữa, làm mềm và chống oxi hóa.
   - Bơ shea: cũng chứa nhiều axit béo bão hòa như dầu dừa, làm mềm da, chứa nhiều vitamin A, E, …

   Bạn cũng có thể thử petrolatum (Vaseline). Nó là occlusive nên làm mềm da, chống khô nẻ tốt lắm ạ.

   Da mặt bạn khô thì bạn có thể thử các loại dầu chứa nhiều GLA như dầu hoa anh thảo (evening primrose oil), dầy borage, dầu hemp, … Các loại dầu chứa ALA như dầu rosehip dưỡng cũng rất tốt. Dưỡng sâu hơn nữa là nhóm dầu nhóm omega-9 nói chung đặc biệt là oleic acid như dầu oliu đó ạ, tớ chỉ sợ bạn nổi mụn với dầu oliu thôi, mà bạn xài dầu dừa ổn thì tớ nghĩ chắc cũng không đến nỗi ^^ Dầu tớ hay mua ở trang gardenofwisdom ạ.
   http://www.gardenofwisdom.com/oils.html

   Ngoài việc dưỡng bên ngoài thì mình cũng nên dưỡng bên trong, tức là mình ăn nhiều dầu, mà là những nhóm dầu tốt cho cơ thể như oleic acid (dầu oliu, dầu hạt mắc ca, hạt mắc ca, trái bơ…); omega-3 trong các loại cá béo như cá hồi hoặc một số loại hạt như hạt óc chó, …

   Delete
 8. Chị ơi em da dầu , có mụn và đang dùng dầu olive hàng ngày luôn chị . Em trộn với đường đen để tẩy tế bào chết , pha với chanh làm mặt nạ , với cả massage thẳng lên mặt xong dùng khăn ấm lau đi ( có dùng srm rửa lại để hết nhờn dầu ) . Em cũng mới dùng hàng ngày được 1 tuần thôi mà giờ đọc bài này của chị em không biết có nên dùng tiếp không :(

  ReplyDelete
  Replies
  1. Em dùng để tẩy trang á? Nếu em có rửa sạch đầu đi bằng SRM thì chị nghĩ không sao em ạ.

   Delete
 9. Em mang thai thì vẫn tiếp tục dùng dầu hạt nho của garden dc chứ chị

  ReplyDelete
 10. Chị ơi em hỏi ngoài lề 1 chút Methylparaben, Propylparaben 2 chất này e tìm thấy trong kem trị mụn ciracle của hàn quốc.serach gg thì thấy là chất độc hại có trang còn bảo ở mức độ 8 vậy e có nên dùng nữa ko chị.ko dùng thì mụn ko hết huhu

  ReplyDelete
 11. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 12. Chị ơi tối em hay massage bằng oil trước, rồi dùng khăn giấy lau đi rồi double cleansing với cleansing oil và srm bình thường, gần đây em dùng yến mạch rửa mặt buổi sáng thì bị đẩy mụn :(( Chị có biết kiểu đẩy mụn nửa vời, cứ đỏ đỏ như muốn sưng viêm, k thấy cồi mụn chỉ thấy như thâm thui :(( thế là em ra nhà thuốc mua hộp gấc viên nang về, mỗi tối lấy 1 viên bóp ra chung với oil massage rồi dùng khăn giấy lau đi, rồi bắt đầu rửa mặt và routine như bình thường. Dầu gâc trong viên nang là dạng nguyên chất, có màu cam đỏ, vậy là dầu giàu vit A, em thấy trong bài chị nói dùng với tỉ lệ dưới 10%, mà mấy hôm nay em pha chắc chắn hơn 10% rồi :(( chị cho em hỏi vì sao lại dùng dưới 10% và nếu em mua cái lọ rồi bóp mấy chục viên nang gấc ra dùng dần có được không ạ (í em là dầu đang trong viên nang bóp ra để lâu có bị ô xi hoá gì gì k ạ :)) em dùng viên gấc Tuệ Linh ạ) em cám ơn chị nhiều nha, trộm vía bớt thâm đi ạ (thực ra em k nghĩ nó là thâm sau mụn, tại mụn còn chưa dc đẩy lên T.T nó thâm kiểu mụn chưa lên cồi dc ạ, em thấy nhiều bạn dùng BHA cũng gặp tình trạng đẩy nửa vời kiểu này :)) chị. có cách j k ạ ?) em cám ơn chị nhiều nha ^^

  ReplyDelete
  Replies
  1. Em ơi, có thể là em bị dị ứng với yến mạch đó, có một số ít người bị dị ứng yến mạch, có thể là em nằm trong số ít này. Cứ để vài hôm thì nó sẽ tự hết thôi em ạ.

   À, dầu màu đỏ thì dễ làm làm da mình nhuộm màu đỏ lắm (em tưởng tượng là bôi dầu hạt điều lên mặt í) nên chị mới ghi là xài dưới 10%, nhưng nếu dầu gấc em xài không làm da nhuộm màu thì em cứ xài 100% nhé.

   Delete
  2. This comment has been removed by the author.

   Delete
  3. Ah chị ơi, em có ghi lại skincare diary, kiểu như ghi lại tối qua dùng gì và da cảm nhận như thế nào. Em có đọc lại và tóm tắt thế này ạ: yến mạch đẩy mụn ở trán, đẩy hết lên và em hết mụn ở trán (chưa tới 1 tuần, tất nhiên là mụn to thui ạ, kiểu liti như mila thì luôn ở đó rồi :))), yến mạch đẩy mụn ở 2 má nữa ạ, vấn đề là mụn ẩn 2 bên má của em có vẻ sâu quá, yến mạch đẩy lên kiểu nửa chừng, không đẩy lên hết dc, nên là nó kiểu thâm thâm inflammed, giống như mấy bạn dùng bha mà k đẩy hết dc, nhân mụn nó lên nửa chừng nhìn có vẻ thâm thâm ( nhưng k phải là PIH vì nhân mụn vẫn ở đó). Có thể là mụn ẩn đẩy lên nửa chừng và bacteria làm inflammed chỗ í nên nó giống thâm :)) Nên em có lẽ không phải dị ứng yến mạch ạ, nhưng cái kiểu đẩy nửa chừng này thì có cách nào k hả chị, da má em bình thường khô rất khó có mụn, mà 1 đợt dùng Talc rồi quân sự các kiểu nó thành mụn ẩn có vẻ rất sâu ạ :((
   P/S: chị ơi vì sao irritation lại dẫn đến mụn hả chị, ah và chị có thấy ai không hợp dầu chanh leo chưa ạ, em k muốn làm người đầu tiên đâu :((

   Delete
 13. ah chị ơi em mới dùng dầu chanh leo loại unrefined, em đọc thấy linoleic acid của chanh leo cao hơn dầu hạt nho, nên lẽ ra phải thấm nhanh hơn, vậy mà em cảm giác nó thấm chậm hơn dầu nho ạ :(( dầu hạt nho dễ bị oxi hoá lắm dk chị, em dùng 2 tháng rồi là nó biến mùi lun (chắc do thời tiết nóng), không biêt dầu chanh leo có dễ bị oxi hoá như vậy k chị nhỉ :p

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ôi em ơi, chị thấy dầu nào nó cũng dễ bị hỏng sau 2-3 tháng hết đó, vì mình cứ mở/đóng nắp liên tục mỗi ngày như vậy thì khó lòng mà bảo quản, xài lâu dài lắm. Chị cảm thấy dầu nó cũng dễ bị oxi hóa như L-AA serum vậy í :( nên tốt nhất là mình mua mẻ nhỏ tầm 10-15ml xài trong 2-3 tháng thôi, chứ để xài lâu 6-12 tháng thì khó lòng lắm >_<

   Delete
 14. Em chào chị, em có dùng dầu hạt nho của MRH, làm thế nào để nhận biết dầu bị oxi hóa ạ, vì màu thì vẫn trắng như thế, mùi thì vẫn hơi hơi .. như hồi đầu em mới mua. Em bảo quản ở nhiệt độ thường, chỗ tối. Người bán bảo em có thể dùng trong 6 tháng. Em cảm ơn chị

  ReplyDelete
 15. Da mình dầu nhiều, mụn đủ loại và thâm do mụn, có dùng tẩy trang, giờ muốn chuyển qua dầu, Kat tư vấn giúp mình dùng loại nào nha, nên mua nhãn hàng nào vì mình chưa tự pha chế đc, thank bạn

  ReplyDelete
 16. Trang ơi! Cho mình hỏi xíu, da mình hiện tại là da hỗn hợp dầu, thâm mụn PIE, sẹo mụn. Mình xài quy trình kháng viêm bữa giờ như trước mình từng hỏi bạn (ko biết bạn nhớ ko ^^, chắc ko đâu vì nhiều bạn quá mà :p). Mới đây mình có thêm retinol vào quy trình thì thấy có mụn liti đầu trắng (ko biết do retinol đẩy mụn ko) nhưng mình vẫn cứ tiếp tục thử 1 tuần 2 lần xem sao (thử dc 3 tuần rồi). Nhưng ko biết mình có tham lam ko nữa, nay muốn thêm oil vào quy trình sử dụng sao aloe gel để dưỡng ẩm, chống lão hoá và trị thâm.. Ko biết dầu dưỡng nào hợp với mình nữa, Kat có thể tư vấn giúp mình với dc ko? Cám ơn Kat nhiều nhé ^^

  ReplyDelete
 17. Trời ơi giờ mới biết tới người eo trăm năm đâyyyyyyyyyyyyy! Đọc bài viết mà cảm thấy thỏa mãn hết sức có thể luôn!
  Cảm ơn chị không biết nói sao cho đủ nữa! Siêng và tỉ mỉ hết sức hà!
  Chị ơi, cho e hỏi tí, chị đọc các tài liệu này từ đâu được k? và các loại hoạt chất, chất , dẫn xuất...có tác dụng gì chị đọc ở đâu ạ? Em đang muốn làm một tiểu luận về vụ án này nên muốn tìm link tham khảo, lấy nguồn dẫn vô.
  Em cảm ơn chị nhiều ạ!

  ReplyDelete
 18. C ơi.e là da thường lcl to, mụn cám 2 bên má cằm, mụn ẩn ( do dị ứng khối bụi là chính).e có thể mix argan rosehip vs dầu goa anh thảo để sd đc ko ạ

  ReplyDelete
 19. Hi Kat da mình hỗn hợp có nhờn xíu vùng chữ T. Da mình dễ kích ứng nếu dùng mỹ phẩm lạ. Sẽ bị nỗi mụn và gò má trở nên khô đỏ và rát. Mình có thể dùng dâu chanh leo hay loại dầu nào phù hợp cho da mình ko? Cám ơn nhé

  ReplyDelete
 20. chị ơi. da e mùa hè là da hỗn hợp. mùa đông là da khô. rất dễ nổi mụn ẩn. 2 bên má có vết thâm. ko biết xài rosehip oil cho mùa hè được ko chị? vì đọc review thấy nhiều người nói rosehip oil làm nổi mụn ẩn nhiều hơn :( hix. e nên chọn loại dầu cho da thường hay da dầu/da dễ nổi mụn (cho mùa hè)?

  ReplyDelete
 21. Em thấy chị ghi là dầu giàu VitA thì nên mix vs dầu nền khác không quá 10%. Vậy nếu e sử dụng red raspberry seed oil thì có thể dùng trực tiếp lên da mà không mix vs dầu nền khác không ạ?

  ReplyDelete
 22. Chị ơi. Em tìm hiểu thì thấy dầu hướng dương ( sunflower seed oil) có hàm lượng loneic cao sao ở đây lại olenic cao ạ. ^^

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dầu hướng dương có hai loại lận em, một loại là hàm lượng linoleic cao, một loại oleic cao hơn. Thường thì loại có hàm lượng linoleic cao phổ biến hơn loại kia, và khi bán thì người ta luôn mặc định là dầu hướng dương giàu linoleic acid và không ghi chú gì cả. Chỉ dầu hướng dương nào có hàm lượng oleic cao hơn thì họ mới ghi chú rõ cho mình và loại này nó mắc hơn loại kia một tí. Em có thể đọc thêm ở đây http://www.bulknaturaloils.com/oils/plant-oils/bulk-natural-oils/sunflower-oil

   Dầu hướng dương loại cooking oil bán trong siêu thị là giàu linoleic acid, giống như dầu đậu nành vậy đó. Nếu em mua để chiên xào thì nên mua dầu hạt cải (canola oil) chứa oleic nhiều hơn thì sẽ tốt hơn các loại dầu chứa linoleic acid vì linoleic acid thường dễ rancid khi đun nấu ở nhiệt độ cao. Em cứ đọc mấy cái nhãn thông tin trên chai dầu ấy ^^

   Delete
  2. Em cảm ơn c ạ. Tại vì em chuyển sang dùng dầu tẩy trang kose mặt nổi mụn lên quá trời. Nên đang muốn tự lm dầu nào cócó linoleic cao. Gần chỗ em ko bán dầu chanh với dầu sufflower . có mỗi dầu hướng dương T.TT Mà thấy dầu hướng dương vừa rẻ lại linoleic cao ^^ nên tính dùng thử. Hj

   Delete
  3. Em da dầu à? Hàng ngày em trang điểm có nhiều không hay dùng mỗi KCN thôi? Các sp bôi trên da em có waterproof không?

   Nếu em da dầu mà không trang điểm nhiều í thì chị nghĩ không cần dùng dầu để tẩy trang đâu. Dầu nó chỉ dành cho mấy trường hợp là trang điểm nhiều lớp, rồi waterproof này nọ các thứ ấy. Thay vào đó em thử dùng nước tẩy trang xem, hoặc đơn giản là em dùng sữa rửa mặt, rửa 2 lần là được rồi. Chị nhiều hôm dùng mỗi KCN thì chị chỉ rửa mặt 2 lần với SRM thôi, không cần đến dầu tẩy trang luôn.

   Delete
  4. Dạ em da dầu ạ. Hic. Mặt em hình như dị ứng vs khí hậu hà nội nên nổi nhiều mụn cứ về đà lạt nơi e sống lại lặn( mặc dù trước đây khi chưa lên hn mặt em vẫn có ít mụn) Nản. Em dùng kcn shisedo 40ml hằng ngày thôi chị ạ. E k trang điểm gì hết ak. Vậy mà bôi kcn xong e thấy nổi nhiều mụn hơn T.T. giờ e đang tính chuyển sang kcn bioderma photoderm mineral. Hic. (À c cho em hỏi ké là kcn này em thấy hsd sau mở nắp là 6 tháng. Vậy e hét 6 tháng mà xài vẫn ko hết xài nữa có sao ko ạ). Em đang nghiên cứu nước tẩy trang. Em thấy loại của nivia mọi ng thấy review tốt mà em thấy giá thành rẻ. Hi vọng sẽ dùng hợp chứ buồn quá chị ơi. Mặt em có cái nước trắng thôi chứ còn lại chả đc nét gì đẹp lại còn nhiều mụn. Đã thế tóc thì hội tụ gen xấu từ hồi ms đẻ ( khô, xơ, cứng, rễ tre, dày gấp 3 lần người thường, xoăn, xù) ai nhìn em cũng ngán ngẩm. T.T

   Delete
 23. bạn ơi, mình k rành tiếng Anh lắm. Mình nghe nói dầu Gấc dưỡng da tốt. Nhưng xem trên danh sách của bạn không thấy dầu gấc ở chỗ nào. tên tiếng Anh của dầu gấc là gì mình không biết.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Bạn ơi bạn đọc tài liệu về gac oil ở đây nha.
   https://www.researchgate.net/publication/8910497_Fatty_Acid_and_Carotenoid_Composition_of_Gac_Momordica_cochinchinensis_Spreng_Fruit

   Delete
  2. toàn tiếng Anh bạn ạ. Sao trong danh sách trên của bạn không có dầu gấc. Bạn có thể tóm tắt dùm mình về dầu gấc được không.

   Delete
 24. Chị ơi e muốn hỏi là chỗ e tìm dầu nguyên chất khó quá. Ko biết em dùng dầu ăn của hãng simply( vì em thấy thành phần ghi 100% nguyên chất tinh luyện) để làm thành phần tẩy trang đc k ạ? E cảm ơn chị ạ

  ReplyDelete
 25. Chào chị! bài của chị hay quá, em cũng đang mon men dùng dầu dưỡng da mà mà không biết dùng thế nào. Da em da thường, hơi dầu 1 tý vùng chữ T, em muốn mix dầu Camelina với dầu jojoba và dầu cọ để dưỡng da thì ổn không chị?
  Cảm ơn chị rất nhiều!

  ReplyDelete
 26. Da e từng bị mụn đc 8 9 năm, sau đó e có dùng rượu để trị mụn và hết hẳn, nhưng bây giờ đã ngung và sd kem dưỡng bth, nhưng sau trị mụn da có sẹo rổ và sậm màu. Da e thuộc da dầu, dễ bị mụn. e thấy loại Passionfruit Seed Oil cũng thích hợp cho da mụn.
  1.Vậy e sd có đc k ạ, có làm sáng da k chị.
  2.Kiara Phytoceuticals Argan Oil và Passionfruit Seed Oil khác nhau ntn ạ
  3.E cũng đang phân vân Mediskinbyc Pure C+ nưữ。
  Hiiii. e cám ơn chị ạ <3

  ReplyDelete
 27. Chị ơi dầu hoa trà camellia có tốt cho da hỗn hợp dầu ko chị

  ReplyDelete
 28. http://chieclavotinh.blogspot.com/2014/03/combining-carrier-oils.html chị ơi sao bài này dầu hướng dương lại LINOLEIC ACID cao ạ :(

  ReplyDelete
 29. em muốn mua dầu chanh leo thì mua ở đâu uy tín ạ? Em cảm ơn

  ReplyDelete
 30. Chị ơi , em bị mụn ẩn da dầu thì nên sd dầu chanh leo hay dầu nho

  ReplyDelete